2006 San Martin de Trevejo: Aquarelles

Calli Corchu

Calli Corchu

aquarelles 20x30 cm

Calli Hospital

Calli Hospital

aquarelles 20x30 cm

Calli a Ciai

Calli a Ciai

aquarelles 20x30 cm

Calli do campanariu

Calli do campanariu

aquarelles 20x30 cm

Calli o Hospital

Calli o Hospital

aquarelles 20x30 cm

Calli do Chafaril

Calli do Chafaril

aquarelles 20x30 cm

Casa dos Figueroas

Casa dos Figueroas

aquarelles 20x30 cm

Plaza

Plaza

aquarelles 20x30 cm